• x

  Polderweg

  2019

  'De Groene Amsterdammer'

   

  Een parkachtige verademing in een stenige omgeving, een groene eyecatcher, die we gerust het verticale park van Amsterdam-Oost mogen noemen. Eén natuurlijk geheel waar niet alleen vogels, vleermuizen en insecten blijken te wonen, maar ook mensen. Samen leven ze in de natuur in het hart van Oost. Het is het ontwerpconcept voor het ambitieuze modulaire ontwerp waarmee Marc Prosman Architecten in de top 3 van tender Polderweg is geëindigd.

   

  De tender, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam, daagde deelnemende partijen uit een duurzaam woongebouw te ontwerpen, realiseren, financieren en exploiteren, dat zou voorzien in woningen in de middeldure huur, voorzien van een aansprekende groene gevel.

   

  In het ontwerp van Marc Prosman Architecten zijn alle gevels uitgevoerd met prachtige beplanting tussen repeterende witte aluminium kaders. De compositie van de gevel is harmonieus en door het repeterende ritme met diep terugliggende ramen een klassieke schoonheid. Het raam is aan de bovenzijde afgerond met een typische 19-eeuwse afgeronde Amsterdamse boog. In de gevels heeft elke ruimte een Frans balkon met glas tot aan de vloer waardoor het contact met de straat wordt vergroot. Door de open structuur is er tevens een visuele relatie tussen het binnenhof en de omgeving waardoor het gebouw interactie aangaat met de buurt. In het middengebied van het gebouw zijn alle gevels van hout, houten galerijen, trappen en hekwerken. Dat zorgt in combinatie met het vele groen voor een vriendelijke landelijke sfeer in het gemeenschappelijke middengebied. Het tenderteam bestond uit ontwikkelaar Kieboom & Van Wezel, Marc Prosman Architecten, Koppen Bouwexperts en voor de aanleg van de groene gevel is nauw samengewerkt met Van Ginkel. Het plan is afgestemd met een institutionele belegger.

   

  'All green'

  Het gebouw heeft vier buitengevels die volledig zijn bekleed met beplanting in verschillende kleuren in verschillende seizoenen. De groene gevel wordt uitgevoerd in een cassettesysteem, waarin de wortels van de planten kunnen groeien; door de cassettes loopt een (regen)water infiltratiesysteem met verschillende voedingsstoffen.

   

  Circulair en modulair

  In vervolg op de ‘tiny housing’ stroming zijn in deze groene eyecatcher ‘stadse tiny appartementen’ ontworpen, maar waar de voordelen verre van ‘tiny’ zijn. Ze zijn optimaal te gebruiken en bevinden zich op een prachtige stadse locatie met een groene gemeenschappelijke binnentuin. Elke woning is een circulaire module, bij de grotere appartementen bestaat de woning uit twee modules. In het groene bouwvolume is binnen het circulaire modulaire bouwsysteem gezocht naar een optimalisatie in het aantal appartementen en woningplattegronden. De repeterende bouwmaat wordt optimaal benut in de woningplattegrond en biedt mogelijkheden die bij traditionele bouw minder voor de hand liggen. Het ontwerp speelt in op de nabije toekomst die ons onvermijdelijk te wachten staat: een duurzaam circulaire bouweconomie waarin minimale impact op het milieu en hergebruik centraal staat. Maar bovenal is "de Groene Amsterdammer", een esthetische verbijzondering voor de stad.

 • x

  van baerle

  2007

  Op de hoek van de Van Baerlestraat en het Vondelpark hebben wij een gebouw ontworpen dat op straatniveau winkelruimtes omvat en daarboven appartementen. De winkels worden direct vanaf de Van Baerlestraat ontsloten, de woningen zijn toegankelijk via een teruggelegen hof aan de Vossiusstraat. Het gebouw vormt de beëindiging van het bouwblok en definieert het aanzicht van de Van Baerlestraat vanaf de brug over het Vondelpark. Een rustig stedelijk ritme van verticale ramen geeft het gebouw een statige uitstraling passend op deze klassieke en historische plek.

  Van Baerlestraat is een mooi voorbeeld van binnenstedelijke woningbouwprojecten waaraan wij ons graag wagen. Een dergelijke opgave combineert drie aspecten die het architectenwerk zo boeiend maken: het gebruik maken van een bestaande locatie waardoor de stad comprimeert, de architectuur en het aangezicht in kwaliteit verbeteren en het opereren in een levend organisme met zijn decenniaoude (on)geschreven regels en gebruiken. 

  Wij hebben de voorgeschreven envelop voor het gebouw opgesplitst in twee gelijke volumen. Het resultaat is dat Van Baerlestraat overeenstemt met de maat van de gebouwen in de directe omgeving. De verticaliteit toont evenzo gelijkenis. Nu de vorm krachtig en passend is, is de verhouding open (ramen) en dicht (gevel) bepaalt. De gevels zijn gecomponeerd vanuit een strak ritme van gevelopeningen waarmee een zekere monumentaliteit ontstaat. Dit gevelbeeld is op gelijkwaardige wijze aan twee voorzijden van het gebouw toegepast. Van Baerlestraatligt prominent in het zicht vanuit het Vondelpark en de straatzijden. Hiermee doet het ontwerp recht aan zowel het homogene negentiende-eeuwse straatbeeld van die buurt als aan het belang van dit kruispunt van een belangrijke winkelstraat en het park.

  Een ontwerp krijgt pas zijn kaliber bij de uitwerking van details. In de Van Baerlestraatzijn de gevelopeningen ingevuld met onder meer verdiepingshoge openslaande deuren – Franse balkons. Om te voorkomen dat het rustige gevelbeeld in monotonie verzandt heeft het bureau veel aandacht besteedt aan een verfijnde en plastische uitwerking van kozijn, doorvalhek, neggenbekleding en natuurstenen waterslag, de omlijsting van de raamopeningen zijn wit gestuukt zoals het gebruik toen en daar wil.

  fotografie christian richters
 • x

  pc hooftstraat

  2016

  In het luwe deel van de hoofdstedelijke PC Hooftstraat heeft de sloop van een oud gebouw een hiaat gecreëerd, waardoor het Vondelpark op deze plek tijdelijk één is met de exclusieve winkelstraat. Het nieuwe exclusieve appartementenblok op deze vacante binnenstedelijke plek bevat vier appartementen met flexibele plattegronden. 

  De oorspronkelijke bebouwing van twee panden op deze plek is ook in de nieuwbouw leesbaar.
  Een klassiek en herkenbaar ritme van horizontale en verticale lijnen vormt de basis voor de open en gesloten geveldelen. Het gebouw voegt zich in het stedelijk weefsel en de ritmiek van de straatwand, zonder de 19e eeuwse detaillering te herhalen.

  De gevel is gematerialiseerd in lichte Portugese kalksteen banden en vlakken en warmrode lange Deense bakstenen, gestapeld tot penanten. De natuursteen dorpels krommen subtiel buiten het gevel-vlak en ook de gootlijst kent een licht getrapte detaillering. De kozijnen van de staande raamopeningen liggen verdiept en de neggen worden voorzien van houten louvre-luiken. Voor de kozijnen komen verfijnde messing hekwerken, dof uitgevoerd, en ook de entreedeur is vermessingd. De dakkapellen lopen vanuit de onderbouw door qua belijning en zijn ook bekleed met natuursteen.

  Natuursteen leien en zinken randen vormen de afwerking van het schuine dak. De zorgvuldige opbouw van materialen en verhoudingen geven het woongebouw aan de PC Hooftstraat dezelfde omvang en grandeur als de panden in de winkelstraat.

  De achterkant maakt deel uit van de zoom rondom het Vondelpark; hier komt de openheid van de gevel tot uiting in de fraai uitkragende balkons over de volledige breedte van de gevel en de strak vormgegeven serres met zicht op het Vondelpark. 

  fotografie: luuk kramer
 • x

  hooftstraat alkmaar

  2012

  Het overgrote deel van de ‘Vogelaarswijk’ Overdie in Alkmaar is in het voorbije jaar gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Als allereerste project verrijstHooftstraat, een woningproject met een lengte van tweehonderd meter. Wij hebben het gestrekte woonblok ook als een ‘straat’ ontworpen: zij start met twee woonlagen en eindigt met vier, zo markeert zij het aldaar gelegen plein met een hoogteaccent. Het woonblok omvat sociale woningen en een Oranje Huis, een blijf-van-mijn-lijf-huis.

  Het ontwerp voor de woningbouw is krachtig zonder opzichtig te zijn. De Hooftstraatbevat een grote mate van levendigheid, sculpuraliteit en diepte. Het ontwerp is een volumespel: de begane grond heeft een teruggelegen voorgevel waardoor een arcade ontstaat, aan deze zijde is ook de eetkeuken gesitueerd. Hierdoor ontstaat een privéplek buiten aan de straatzijde waar bewoners van de zon en een maaltijd kunnen genieten. De voorgevel van het hoofdvolume strekt zich met regelmaat uit naar de derde verdieping en omvat een extra volume. De bovenste woonlaag is wederom teruggelegen. Traditionele dakpannen bekleden de rechtopstaande dakgevel, sparingen vormen loggia’s en balkons. 

  fotografie: milad pallesh
 • x

  Vroondaal

 • x

  emmastraat

  2014

  Het opgetopte pand aan de Emmastraat van drie verdiepingen accentueert de drukke kruising Lairessestraat-Emmastraat en sluit qua verhoudingen, ornamenten en materialisatie naadloos aan op de bestaande karakteristieke bebouwing van architect Warners uit de vroeg-twintigste eeuw. Het doorzetten van de bestaande profilering van kozijnen en metselwerk ornamenten zorgt voor een elegant samengaan tussen het bestaande en nieuwe gedeelte. een grondige studie van de dakvorm van het ensemble bepaalde de geleidelijke opbouw van de verschillende volumes en dakkappen. De verticale geleding komt tot stand door een opdeling van het pand, wat zo twee woonhuizen suggereert. 

  fotografie: milad pallesh
 • x

  ostade straat

  2002

  Drie panden in de Amsterdamse Pijp aan de Ostadestraat zijn gerenoveerd waarbij de voor- en achterwoningen zijn samengevoegd. De resultanten zijn ruime appartementen. Onder het gehele pand is een kelder aangebracht die in twee verdiepingen een parkeergarage huisvest.

  Ook de gevel is vervangen. Ten grondslag aan het ontwerp ligt een studie van de straatgevels van de overige huizen in de Ostadestraat. De studie toont dat de straatgevels bestaan uit verticale ramen die gezamenlijk horizontale banden vormen. De gevel wordt beëindigd door een horizontale witte lijst. Boven deze lijst bevindt zich het dak. Elk woongebouw heeft een erker, sommige in hout en andere in steen. Deze erkers geven het ritme van de perceelmaten weer.

  In het gevelontwerp zijn de drie panden samengevoegd tot één blok door het metselwerk door te trekken. Hierin is driemaal drie ramen geplaatst in drie verdiepingen. De erker is gemetseld in het vlak van de gevel. De ramen liggen diep in de sponning en hebben een dik houten kader waardoor de gevel ook van ver uit de smalle straat een zichtbare plastiek heeft. De gevel in metselwerk staat op een stalen balk op een houten pui. De pui is anderhalve verdieping hoog en is vormgegeven als een winkelpui die elders in de straat ook voorkomt.

  fotografie christian richters
 • x

  plantage muidergracht

  2012

  Op de Plantage Muidergracht ontwerpen wij als binnenstedelijke invulling een woningblok met zeven appartementen en een doorgang naar de achtergelegen cour. De Plantage Muidergracht ligt in het hart van de Plantagebuurt. Dit Amsterdamse stadsdeel is een geliefde woonbuurt vanwege de plantageachtige uitstraling, de groene plekken en de tuinen van Artis en de Hortus Botanicus. Bewoners hebben het gevoel ‘buiten’ te wonen – dit deel lag vroeger ook buiten de stadsgrenzen – maar dan wel in de stad. De locatie en de ligging in deze omgeving vormen de uitgangspunten voor het ontwerp evenzeer als de landschappelijke sfeer.

  Het project omvat zeven zogenoemde wibo-woningen – woningen in een beschermde omgeving voor doorgaans ouderen. In dit licht fungeert de cour als een beschutte binnenhof vanwaar de appartementen toegankelijk zijn. De robuuste en natuurstenen omlijste doorgang refereert naar de typologie van een poort op het buiten.

  De enveloppe voor het project Plantage Muidergracht is in tweeën gesplitst waardoor de volumen zich voegen naar de perceellering van de naburige woningen. Net als bij de maat neemt Plantage Muidergracht ook de grootte voor de raamopeningen en profilering over van de huizen in de straat. Tevens zal de voorgevel gecementeerd worden. Het resultaat is een open en frisse uitstraling dat karakteristiek is voor buurt met haar witgestuukte façaden. De toevoeging van Franse balkons versterkt de vriendelijke ambiance van de nieuwbouw. 

 • x

  kerkstraat haren

  2012

  Het ontwerp voor een appartementencomplex aan de Kerkstraat in het Groningse Haren.

  Het project is in ontwerpfase.