• x

  emmastraat

  2015

  Deze optopping met drie verdiepingen accentueert de kruising Lairessestraat-Emmastraat en sluit qua verhoudingen, ornamenten en materialisatie naadloos aan op de bestaande karakteristieke bebouwing van architect Warners uit de vroeg-twintigste eeuw. Een grondigde studie van de dakvorm van het ensemble bepaalde de geleidelijke opbouw. De verticale geleding komt tot stand door een opdeling van het pand, wat zo twee volumes suggereert.

 • x

  appartementen van baerle

  2007

  Op de hoek van de Van Baerlestraat en het Vondelpark hebben wij een gebouw ontworpen dat op straatniveau winkelruimtes omvat en daarboven appartementen. De winkels worden direct vanaf de Van Baerlestraat ontsloten, de woningen zijn toegankelijk via een teruggelegen hof aan de Vossiusstraat. Het gebouw vormt de beëindiging van het bouwblok en definieert het aanzicht van de Van Baerlestraat vanaf de brug over het Vondelpark. Een rustig stedelijk ritme van verticale ramen geeft het gebouw een statige uitstraling passend op deze klassieke en historische plek.

  Van Baerlestraat is een mooi voorbeeld van binnenstedelijke woningbouwprojecten waaraan wij ons graag wagen. Een dergelijke opgave combineert drie aspecten die het architectenwerk zo boeiend maken: het gebruik maken van een bestaande locatie waardoor de stad comprimeert, de architectuur en het aangezicht in kwaliteit verbeteren en het opereren in een levend organisme met zijn decenniaoude (on)geschreven regels en gebruiken. 

  Wij hebben de voorgeschreven envelop voor het gebouw opgesplitst in twee gelijke volumen. Het resultaat is dat Van Baerlestraat overeenstemt met de maat van de gebouwen in de directe omgeving. De verticaliteit toont evenzo gelijkenis. Nu de vorm krachtig en passend is, is de verhouding open (ramen) en dicht (gevel) bepaalt. De gevels zijn gecomponeerd vanuit een strak ritme van gevelopeningen waarmee een zekere monumentaliteit ontstaat. Dit gevelbeeld is op gelijkwaardige wijze aan twee voorzijden van het gebouw toegepast. Van Baerlestraatligt prominent in het zicht vanuit het Vondelpark en de straatzijden. Hiermee doet het ontwerp recht aan zowel het homogene negentiende-eeuwse straatbeeld van die buurt als aan het belang van dit kruispunt van een belangrijke winkelstraat en het park.

  Een ontwerp krijgt pas zijn kaliber bij de uitwerking van details. In de Van Baerlestraatzijn de gevelopeningen ingevuld met onder meer verdiepingshoge openslaande deuren – Franse balkons. Om te voorkomen dat het rustige gevelbeeld in monotonie verzandt heeft het bureau veel aandacht besteedt aan een verfijnde en plastische uitwerking van kozijn, doorvalhek, neggenbekleding en natuurstenen waterslag, de omlijsting van de raamopeningen zijn wit gestuukt zoals het gebruik toen en daar wil.

  fotografie christian richters
 • x

  hooftstraat alkmaar

  2012

  Het overgrote deel van de ‘Vogelaarswijk’ Overdie in Alkmaar is in het voorbije jaar gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Als allereerste project verrijstHooftstraat, een woningproject met een lengte van tweehonderd meter. Wij hebben het gestrekte woonblok ook als een ‘straat’ ontworpen: zij start met twee woonlagen en eindigt met vier, zo markeert zij het aldaar gelegen plein met een hoogteaccent. Het woonblok omvat sociale woningen en een Oranje Huis, een blijf-van-mijn-lijf-huis.

  Het ontwerp voor de woningbouw is krachtig zonder opzichtig te zijn. De Hooftstraatbevat een grote mate van levendigheid, sculpuraliteit en diepte. Het ontwerp is een volumespel: de begane grond heeft een teruggelegen voorgevel waardoor een arcade ontstaat, aan deze zijde is ook de eetkeuken gesitueerd. Hierdoor ontstaat een privéplek buiten aan de straatzijde waar bewoners van de zon en een maaltijd kunnen genieten. De voorgevel van het hoofdvolume strekt zich met regelmaat uit naar de derde verdieping en omvat een extra volume. De bovenste woonlaag is wederom teruggelegen. Traditionele dakpannen bekleden de rechtopstaande dakgevel, sparingen vormen loggia’s en balkons. 

  Fotografie: Milad Pallesh
 • x

  appartementen ostade

  2002

  Drie panden in de Amsterdamse Pijp aan de Ostadestraat zijn gerenoveerd waarbij de voor- en achterwoningen zijn samengevoegd. De resultanten zijn ruime appartementen. Onder het gehele pand is een kelder aangebracht die in twee verdiepingen een parkeergarage huisvest.

  Ook de gevel is vervangen. Ten grondslag aan het ontwerp ligt een studie van de straatgevels van de overige huizen in de Ostadestraat. De studie toont dat de straatgevels bestaan uit verticale ramen die gezamenlijk horizontale banden vormen. De gevel wordt beëindigd door een horizontale witte lijst. Boven deze lijst bevindt zich het dak. Elk woongebouw heeft een erker, sommige in hout en andere in steen. Deze erkers geven het ritme van de perceelmaten weer.

  In het gevelontwerp zijn de drie panden samengevoegd tot één blok door het metselwerk door te trekken. Hierin is driemaal drie ramen geplaatst in drie verdiepingen. De erker is gemetseld in het vlak van de gevel. De ramen liggen diep in de sponning en hebben een dik houten kader waardoor de gevel ook van ver uit de smalle straat een zichtbare plastiek heeft. De gevel in metselwerk staat op een stalen balk op een houten pui. De pui is anderhalve verdieping hoog en is vormgegeven als een winkelpui die elders in de straat ook voorkomt.

  fotografie christian richters
 • x

  pc hooftstraat

  In de PC Hooftstraat heeft de sloop van een oud gebouw een hiaat gecreëerd waardoor het Vondelpark tijdelijk één is met de exclusieve winkelstraat. Voor deze vacante binnenstedelijke plek ontwerpen wij een woningblok met drie appartementen met flexibele plattegronden. Het even beheerste als fiere voorkomen vloeit voort uit de gekozen maatverhoudingen in volume en geleding én door de materialisatie.

  De voorzijde zal zich in het stedelijk weefsel van de PC voegen. De natuurstenen plint, de repeterende verdeling van staande raamopeningen met Franse balkons en het teruggelegen leien dak geeft PC Hooftstraat dezelfde omvang en grandeur als de panden in de winkelstraat. De achterkant maakt deel uit van de zoom rondom het Vondelpark, gekozen is voor openheid door balkons en serres. De stapeling van strak vormgegeven serres ter rechterzijde, de horizontaal gelede balkons en de uitbouw in natuursteen op de linkerhelft breken daar juist de massiviteit voor het oog van de wandelaars in het park.

  De huizen in de Concertgebouwbuurt kenmerken zich door natuurstenen ornamenten in gevels van metselwerk. Ook voor PC Hooftstraat gebruiken wij natuursteen als het meest zichtbepalende hoofdbestanddeel – maar dan in een omkering: metselwerk als ornament in een basis van natuursteen. Verticalen en horizontale banen zetten de structuur van de gevel duidelijk neer, waarbij de sponningen in natuursteen de verticalen vormen en banden en gedetailleerde dorpels de horizontalen. Metselwerk in staand verband versterkt de geleding in beide richtingen en geeft extra plasticiteit. Dat laatste geldt ook voor de geaccentueerde entree en de dakramen die in het gevelvlak vallen tegen de weglopende achtergrond.

  De witgeschilderde houten kozijnen liggen diep in de gevel en vallen visueel weg achter de natuurstenen sponningen die in het gevelvlak staan. Sparingen tussen sponning en kozijn herbergen houten scharnierluiken in wit. Zo krijgt PC Hooftstraat wisselende dimensionaliteit en ontstaat bij geloken luiken een ander sfeerbeeld. De vensterluiken zijn een duurzame oplossing voor koeling en zonwering op zomerse dagen.

 • x

  plantage muidergracht

  2012

  Op de Plantage Muidergracht ontwerpen wij als binnenstedelijke invulling een woningblok met zeven appartementen en een doorgang naar de achtergelegen cour. De Plantage Muidergracht ligt in het hart van de Plantagebuurt. Dit Amsterdamse stadsdeel is een geliefde woonbuurt vanwege de plantageachtige uitstraling, de groene plekken en de tuinen van Artis en de Hortus Botanicus. Bewoners hebben het gevoel ‘buiten’ te wonen – dit deel lag vroeger ook buiten de stadsgrenzen – maar dan wel in de stad. De locatie en de ligging in deze omgeving vormen de uitgangspunten voor het ontwerp evenzeer als de landschappelijke sfeer.

  Het project omvat zeven zogenoemde wibo-woningen – woningen in een beschermde omgeving voor doorgaans ouderen. In dit licht fungeert de cour als een beschutte binnenhof vanwaar de appartementen toegankelijk zijn. De robuuste en natuurstenen omlijste doorgang refereert naar de typologie van een poort op het buiten.

  De enveloppe voor het project Plantage Muidergracht is in tweeën gesplitst waardoor de volumen zich voegen naar de perceellering van de naburige woningen. Net als bij de maat neemt Plantage Muidergracht ook de grootte voor de raamopeningen en profilering over van de huizen in de straat. Tevens zal de voorgevel gecementeerd worden. Het resultaat is een open en frisse uitstraling dat karakteristiek is voor buurt met haar witgestuukte façaden. De toevoeging van Franse balkons versterkt de vriendelijke ambiance van de nieuwbouw. 

 • x

  haren

  2012

  Het ontwerp voor een appartementencomplex aan de Kerkstraat in het Groningse Haren.

  Het project is in ontwerpfase.